Vrácení zboží a Reklamace

Vrácení zboží

V souladu s ustanovením § 1829 obč. zák. má kupující právo ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy.

Jak to udělat?

Chcete-li odstoupit od uzavřené smlouvy, tedy vrátit zboží bez udání důvodu, musíte do 14 dnů od převzetí zboží toto zboží odeslat doporučeně zpět na adresu MK&Trike s.r.o., Útušice 166, 332 09 Štěnovice. 
Zboží musí být v původním obalu včetně dokladu o zakoupení, kompletní a nepoškozené.

K odstoupení od smlouvy můžete využít písemné žádosti, kterou přiložíte k vrácenému zboží, nebo nám můžete žádost odeslat elektronicky na adresu obchod@mktrike.cz

Peníze za zboží Vám vrátíme včetně poštovného nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Náklady spojené s vrácením zboží hradí v plné výši kupující.

Náležitosti odstoupení od smlouvy

  • Specifikace smlouvy (číslo objednávky, číslo daňového dokladu, název zboží, datum objednání zboží a datum přijetí zboží)
  • Vaše osobní údaje (jméno a příjmení, adresu, email, telefon)
  • Cena (způsob, jakým byla cena uhrazena, navrhněte i způsob, jakým chcete peníze vrátit)
  • Datum a podpis

Reklamační řád

Při reklamaci se Vám budeme snažit vyjít vstříc a záležitost neprodleně řešit. K rychlému a úspěšnému vyřízení reklamací dodržujte, prosíme, následující podmínky:

V případě, že zboží, které jste od nás dostali, je chybné, nefunguje či je poškozené, oznamte nám zjištěné vady co nejdříve emailem na adresu obchod@mktrike.cz, případně telefonicky +420 603 216 226 bez zbytečného odkladu. Reklamace musí obsahovat popis zjištěných závad a jejich projevů. Zjištěné závady nahlaste min. však do tří dnů včetně data převzetí dobírky, kde s Vámi budou dohodnuty podmínky reklamace. Po uplynutí třídenní lhůty k reklamaci, nebude reklamace brána v úvahu.

Záruční lhůta se nevztahuje na vady vzniklé neodborným či nešetrným zacházením.

Zboží vracíte na vlastní náklady. Zboží nelze vracet na dobírku, jakékoliv takto vrácené zboží nebude prodejce přijímat. Při splnění těchto podmínek bude nakupujícímu vrácena finanční částka do 14 dnů od obdržení vráceného zboží (částka zaplacená za poštovné se nevrací). Při nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme schopni akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

V případě, že zboží, které kupující reklamuje nemá vadu nebo se na něj záruka nevztahuje, je povinen uhradit náklady spojené s dopravou a vybavením reklamačního procesu. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na chyby tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.


Přílohy

Sdílej to

Nákupní košík
Přejít nahoru